Domki bez pozwolenia – spełnij marzenie o czterech kątach bez stosów pozwoleń

Zezwolenie na budowę, wystawione przez odpowiedni organ
administracyjny, nie zawsze jest koniecznym warunkiem do wybudowania na posesji
czegoś więcej niż altana ogrodowa. Niekiedy o tym, że planujemy rozpocząć
prace, wystarczy jedynie powiadomić stosowny urząd. Mamy dzięki temu prościej,
a domki bez pozwolenia zaistniały dzięki nowelizacji z XII 2017 r..

Czym różni się zgłoszenie od budowy?

Jednak w błędzie jest ten, kto myśli, że domki bez
pozwolenia mogą powstać poza gminą i urzędnikami. Jednak w tym momencie
niekoniecznie potrzeby uciążliwego oczekiwania na pozwolenie (co bywa raczej
uciążliwe). W niektórych przypadkach prawo dopuszcza opcję wyrażenia chęci
budowy konkretnego obiektu. Niby niewiele odstaje ten stan od tego, co było,
ale różnica wyraźnie mówi: nasze zawiadomienie o budowie nie musi wywołać
oficjalnej odpowiedzi organu samorządowego wydającego zgodę na prace.

Wprawdzie budowy i tak nie można zacząć w ciągu 30 dni po
zgłoszeniu (łącznie z wymaganymi dokumentami) chęci budowy, jednak jest to
kwestia, którą, można rozwikłać w nieskomplikowany sposób. Wystarczy określić
prawdopodobne daty ruszenia z pracami odpowiednio wcześniej, przez co
zawiadomienie o budowie można wykonać w okresie wstępnych czynności – zakupu
materiału, gromadzeniu narzędzi, itp.. Cała procedura opiera się na tzw.
milczącej zgodzie, z czego wynika, że urzędnik może zgłosić sprzeciw lub
wątpliwości, na przykład związane z niekompletnością dokumentów, ale tylko
przez 30 dni, gdyż potem można rozpocząć pracę bez obaw o jej legalność.

Czego dotyczą nowe zasady?

Zgodnie ze znowelizowanym prawem, domki bez
pozwolenia
można odnieść do takich konstrukcji, jak budynki do produkcji
rolnej i uzupełniające zabudowę zagrodową, parterowe budynki gospodarcze o
określonych gabarytach, wolno stojące domy mieszkalne (ich obszar oddziaływania
mieści się mieszczące się w granicach działek), poza tym altany, garaże i wiaty
przy zachowaniu zasad i określonych warunków. Mimo że to dla budujących spora
dogodność, niestety, nie dotyczy to budowy bliźniaków czy domów szeregowych.