Domki bez pozwolenia – spełnij marzenie o czterech kątach bez stosów pozwoleń

Zezwolenie na budowę, wystawione przez odpowiedni organ administracyjny, nie zawsze jest koniecznym warunkiem do wybudowania na posesji czegoś więcej niż altana ogrodowa. Niekiedy o tym, że planujemy rozpocząć prace, wystarczy jedynie powiadomić stosowny urząd. Mamy dzięki temu prościej, a domki bez pozwolenia zaistniały dzięki nowelizacji z XII 2017 r..

Czym różni się zgłoszenie od budowy?

Jednak w błędzie jest ten, kto myśli, że domki bez pozwolenia mogą powstać poza gminą i urzędnikami. Jednak w tym momencie niekoniecznie potrzeby uciążliwego oczekiwania na pozwolenie (co bywa raczej uciążliwe). W niektórych przypadkach prawo dopuszcza opcję wyrażenia chęci budowy konkretnego obiektu. Niby niewiele odstaje ten stan od tego, co było, ale różnica wyraźnie mówi: nasze zawiadomienie o budowie nie musi wywołać oficjalnej odpowiedzi organu samorządowego wydającego zgodę na prace.

Wprawdzie budowy i tak nie można zacząć w ciągu 30 dni po zgłoszeniu (łącznie z wymaganymi dokumentami) chęci budowy, jednak jest to kwestia, którą, można rozwikłać w nieskomplikowany sposób. Wystarczy określić prawdopodobne daty ruszenia z pracami odpowiednio wcześniej, przez co zawiadomienie o budowie można wykonać w okresie wstępnych czynności – zakupu materiału, gromadzeniu narzędzi, itp.. Cała procedura opiera się na tzw. milczącej zgodzie, z czego wynika, że urzędnik może zgłosić sprzeciw lub wątpliwości, na przykład związane z niekompletnością dokumentów, ale tylko przez 30 dni, gdyż potem można rozpocząć pracę bez obaw o jej legalność.

Czego dotyczą nowe zasady?

Zgodnie ze znowelizowanym prawem, domki bez pozwolenia można odnieść do takich konstrukcji, jak budynki do produkcji rolnej i uzupełniające zabudowę zagrodową, parterowe budynki gospodarcze o określonych gabarytach, wolno stojące domy mieszkalne (ich obszar oddziaływania mieści się mieszczące się w granicach działek), poza tym altany, garaże i wiaty przy zachowaniu zasad i określonych warunków. Mimo że to dla budujących spora dogodność, niestety, nie dotyczy to budowy bliźniaków czy domów szeregowych.