Gdy sprawa jest u komornika – jak wygląda egzekucja?

Odzyskiwanie należności od zalegających klientów finalizuje licytacja komornicza. Przeprowadza się to przez zastosowanie kroków radykalnych – egzekucja należności następuje poprzez zajęcie i sprzedaż majątku dłużników. Należy przypomnieć, że komornik działa na mocy postanowienia z wokandy sądowej.

Nieodzowny zestaw dokumentów z klauzulą wykonalności

Aby komornik zaczął ściągać należności od zadłużonego, potrzebny jest tytuł wykonawczy. Jest to tytuł egzekucyjny, jedyny dokument, który stwierdza konieczność spełnienia określonego obowiązku zapłaty przez wierzyciela. Do tego dokumentu potrzebna jest klauzula wykonalności, poświadczająca, że dany tytuł nadaje się do przymusowego wykonania przez komornika.

Komornik pod drzwiami – co może zabrać do zlicytowania

Z racji przepisów komornik nie może podchodził do sprawy bez udziału roszczeniodawcy. To niemożliwe, by wykonał kroki ponad poziom roszczeń, które wnosi wierzyciel roszczenIobiorcy. Komornik powinien działać posiadając wniosek o wykonanie egzekucji, przy czym wierzyciel wskazuje, w jaki sposób komornik poprowadzi proces odzyskiwania niezapłaconych kwot.

Przystępując do zajęcia komornik będzie mógł zabezpieczyć te części:
– wartościowe przedmioty, które spienięża w czasie licytacji komorniczej.
– domy, parcele itp. także przeznaczone na licytację.
– dochody stanowiące wynagrodzenie, ale z pewnymi wyłączeniami. W grę nie wchodzi suma przekraczająca pensję minimalną. Inaczej sprawa wygląda przy obciążeniu alimentami – komornik zajmuje wówczas 60 proc. zarobków z umowy o pracę, nawet jeśli jest to ustawowa wartość minimalna.
– jeśli dłużnik posiada emeryturę lub rentę – 25% tego świadczenia.
– środki na koncie – z wyłączeniem kwoty równej 3 średnim pensjom w gospodarce bez nagród z zysku.
akcje lub udziały.

Co zrobić, by obronić się przed komornikiem?

Aby uchronić się obrony przed zajęciem komorniczym, dłużnik może ubiegać się o oddłużenie. W tym celu trzeba ogłosić upadłość konsumencką, należy złożyć odpowiednio uzasadniony wniosek do sądu. Wiele kancelarii specjalizuje się w tym zakresie, zatem powinno wystarczyć umieszczenie w oknie Google’a hasła „upadłość konsumencka łódź” (lub inne miasto, ważne, by szukać blisko swojego adresu). Trwające egzekucje komornicze trwają nadal, nawet gdy złoży się taki wniosek sądu. Zawieszenie sprawy u komornika zachodzi dopiero po wyroku sądu ogłaszającym upadłość konsumencką. Ten fakt niestety nie powoduje zwrotu wcześniej zlicytowanych ruchomości i nieruchomości. Ale to i tak najlepsze wyjście dla osób w dramatycznym położeniu finansowym.